miercuri, 5 aprilie 2017

Anunt Adunare Generala 2017

C O N V O C A T O R

In baza Cap.4 din Statutul ANaT si a Hotararii Consiliului Director din 05 Aprilie 2017:

Se convoaca ADUNAREA GENERALA a membrilor Asociatiei NATURA TRANSILVANIEI in data de joi 20 Aprilie 2017 la Colin's, str. Cardinal Iuliu Hossu, Cluj-Napoca, ora 19:00, avand urmatoarea ordine de zi: 

- Prezentarea raportului de activitate pe anul 2016
- Prezentarea raportului financiar pe anul 2016
- Aprobarea bilantului contabil pe anul 2016
- Diverse.

Conform art. 32. al Statutului ANaT: “Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar atunci automat AG este convocata din nou dupa 2 ore in acelasi loc si se considera valabil intrunita indiferent de numarul membrilor prezenti”.


Consiliul Director