luni, 26 aprilie 2021

Anunt Adunare Generala - 2021


 C O N V O C A T O R


In baza Cap.4 din Statutul ANaT si a Hotararii Consiliului Director din 19 Aprilie 2021:

Se convoaca ADUNAREA GENERALA a membrilor Asociatiei NATURA TRANSILVANIEI in data de joi 29 Aprilie 2021 in sistem tele-conferinta, ora 19:00, avand urmatoarea ordine de zi: 

- Prezentarea raportului de activitate pe anul 2020
- Prezentarea raportului financiar pe anul 2020
- Aprobarea bilantului contabil pe anul 2020
- Alegeri Consiliu Director si Cenzor
- Diverse.

Conform art. 32. al Statutului ANaT: “Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar atunci automat AG este convocata din nou dupa 2 ore in acelasi loc si se considera valabil intrunita indiferent de numarul membrilor prezenti”.


Consiliul Director