luni, 9 februarie 2015

Doar 6 milioane de lei pe an pentru 23% din România - ariile naturale protejate

Comunicat de presa al Federației Coaliția Natura 2000 România

6 februarie 2015 Brașov

În această săptămână Guvernul supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru aprobarea bugetului Administrației Fondului de Mediu pe anul 2015. Conform acestui proiect, pentru programul Conservarea biodiversității și Administrarea ariilor naturale protejate este alocată suma de 6 milioane de lei. Ariile naturale protejate –parcurile naționale, parcurile naturale, rezervațiile și siturile Natura2000 – reprezintă aproape 23% din teritoriul țării, pentru a căror administrare a fost estimată și comunicată oficial către UE suma de minim 412 milioane de EUR pe an.

România este de mai mulți ani singura țară din Uniunea Europeană care nu are o linie bugetară la nivel național pentru finanțarea managementului ariilor naturale protejate.

Conform OUG 57/2007, resursele financiare necesare bunei administrări a ariilor naturale protejate de interes internațional, comunitar și național se asigură din bugetul autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor. Menținerea rețelei de situri Natura2000 este o obligație asumată de România alături de celelalte state membre UE. Totodată Hotărârea de Guvern nr.80/2012 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului recunoaște ariile naturale protejate ca fiind bunuri de interes național.

Aceste bunuri de interes național sunt date spre administrare către Regia Națională a Pădurilor, organizații neguvernamentale, consilii județene, societăți comerciale. În prezent sunt 287 de  administrații și custozi care depun eforturi foarte mari pentru a găsi surse de finanțare și a asigura fondurile minime necesare pentru managementul acestor zone. În perioada 1999 – 2014, respectiv de la înființarea primelor administrații de parcuri naționale și naturale până în prezent, cu excepția Rezervației Biosferei Delta Dunării, nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru managementul ariilor naturale protejate.

“Coaliția Natura2000 solicită Guvernului o alocare bugetară responsabilă bazată pe estimările reale pentru un Program Naţional pentru managementul ariilor naturale protejate. Administrarea este subfinanțată peste tot în țară iar consecințele se văd în toate cazurile de exploatări și activități ilegale care sunt reclamate. Mai mult, în România nu există nici o autoritate cu capacitate calificată să coordoneze și să supravegheze administrarea acestor zone, administratorii își fac sau nu treaba în funcție de interesele lor principale, de expertiza și de resursele pe care reușesc să le atragă. Este nevoie de o Agenție pentru Ariile Naturale Protejate din România, este nevoie de o asumare a responsabilității de către stat pentru aceste bunuri de interes național care, dacă ne gândim bine, constituie baza vieții noastre de fiecare zi ”a declarat Luminiţa Tănasie, director executiv al Coaliţiei Natura2000 România.

În Cadrul de Acțiune Prioritară pentru rețeaua Natura2000(Prioritized Action Framework) – document elaborat de România și comunicat Comisiei Europene o dată cu semnarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2014-2020, costurile pentru managementul siturilor incluse în rețea au fost estimate la minim 412 milioane de EUR pe an. În același timp, rezultatele proiectului finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF) „Îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemului de arii protejate din Carpați” (”Improving the Financial Sustainability of the Carpathian System of Protected Areas”) – finalizat în 2014 – propun soluții pentru acoperirea costurilor minime de administrare a ariilor protejate din Carpați prin cuantificarea serviciilor pe care acestea le aduc utilizatorilor de resurse naturale. Aceste soluții nu au fost niciodată puse în practică.

Coaliția Natura2000 România este o federație de organizații neguvernamentale care au ca scop să contribuie la managementul eficient al ariilor naturale protejate în România și la sprijinirea acțiunilor de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice la nivel national. Membrii federației sunt custozi de arii naturale protejate, cu experiență de peste 10 ani în conservarea naturii în România.

Coaliţia Natura2000 România derulează proiectul “Capacitate şi Implicare pentru Ariile Naturale Protejate din România” finanţat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România cu suma de 135.170 Euro.

Referinţe
-          HG privind aprobarea bugetului AFM pe 2015    http://mmediu.ro/new/?p=7789
-          Rezultatele proiectului „Îmbunătățirea sustenabilității financiare a sistemului de arii protejate din Carpați” http://www.punepretpenatura.ro/

Contact
Luminiţa Tănasie  Director executiv, Coaliţia Natura2000 România, Tel: +40 371 092 553,
                                 Mobil: 0725963009, office@natura2000.ro, www.natura2000.ro


Lista membrilor Federației Coaliția  Natura 2000 Romania

1. Asociația "ALTITUDINE"
2. Asociația "ASOCIAȚIA PENTRU PROTECȚIA LILIECILOR DIN ROMÂNIA"
3. Asociația "ASOCIAȚIA RANGERILOR DIN ROMÂNIA"
4. Asociația "CENTRUL PENTRU ARII PROTEJATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ  BIHOR"
5. Asociația  "GRUPUL  MILVUS"
6. Asociația "NATURA TRANSILVANIEI"
7. Asociația "Organizația GeoEcologică ACCENT"
8. Asociația PESCARILOR SPORTIVI "AQUA CRISIUS"
9. Asociația "SALVATI DUNĂREA ȘI DELTA"
10. Asociația "SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ SATU-MARE"
11.Asociația "SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ / BIRDLIFE ROMANIA”
12. Asociația "WWF PROGRAMUL DUNĂRE - CARPAȚI ROMÂNIA"
13. Asociația ECO Civica
14. Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă „ALUTUS”
15. Fundația "CONSERVATION CARPATHIA"
16. Fundația "PROPARK - Fundația pentru Arii Protejate"