vineri, 24 februarie 2012

Valea Ierii - arie naturala protejata, Sit "Natura 2000"

Situl Natura 2000 ROSCI263 Valea Ierii, cu o suprafată de 6.194 ha, este o arie protejata de marime medie la nivelul tarii noastre si in acelasi timp una dintre cele mai intinse zone salbatice ramase in cuprinsul Muntilor Apuseni.
Se afla situata in Masivul Gilau – Muntele Mare la latitudinea de 46gr35’N si longitudinea de 23gr16’E. Biogeografic se afla situata in regiunea Alpina la altitudini cuprinse intre 639m si 1630m cu o medie de 1171m. Administrativ, aria naturala protejata se afla in totalitate pe teritoriul Judetului Cluj.
Forma ariei protejate este de “L” intors avand lungimea maxima de aproximativ 15 km (pe orientare SV-NE) si latimea maxima de 8 km (pe orientare NV-SE). Cuprinde versantul drept al Vaii Iara de la confluenta cu Valea Huza pana la confluent cu Valea Negrul si, pe o lungime mult mai mica, versantul stang de la confluent cu Valea Soimul pana la confluent cu Valea Negrul.
Datorita izolarii si a lipsei infrastructurii care sa fragmenteze habitatele, consideram ca starea de conservare este in general buna iar valoarea acestei arii protejate pentru conservarea peisajului caracteristic Muntilor Apuseni dar si pentru conservarea populatiilor sursa de mamifere si pasari mari este extrem de ridicata. Ecosistemele cuprinse in arealul ariei protejate sunt in foarte mare masura naturale.
Valea Ierii a fost declarata arie naturala protejata de importanta comunitara cu valoare peisagistica prin Decizia 147 / 1994 a Consiliului Judetean Cluj.
In cadrul sitului au fost identificate urmatoarele clase de habitate: pajisti naturale, paduri de foioase, paduri de conifer, paduri de amestec, paduri de tranzitie.
In cadrul sitului sunt protejate urmatoarele tipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - habitat prioritar, 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea).
In cadrul sitului sunt protejate urmatoarele specii de animale cuprinse in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 1352 – Canis lupus (lupul), 1354 – Ursus arctos (ursul), 1361 – Lynx lynx (rasul), 1355 – Lutra lutra (vidra), 1083 – Lucanus cervus (radasca)
Alte specii importante de flora si fauna identificate si protejate in cuprinsul sitului:
Plante: Galanthus nivalis (ghiocelul), Arnica montana (arnica), Lycopodium clavatum (pedicuta)
Nevertebrate: Helix pomatia (melcul de livada)
Pesti: Thymallus thymallus (lipanul)
Amfibieni: Salamandra salamandra (salamandra de foc)
Reptile: Vipera berus (vipera comuna)
Pasari: Apus melba (lastunul de stanca), Aquila pomarina (acvila tipatoare mica), Bonasa bonasia (ierunca), Cinclus cinclus (pescarelul negru), Corvus monedula (stancuta), Dendrocopos leucotos (ciocanitoarea cu spate alb), Dendrocopos medius (ciocanitoarea de stajar), Dryocopus martius (ciocanitoarea neagra), Emberiza cia (presura de munte), Ficedula albicollis (muscarul gulerat), Ficedula parva (muscarul mic), Garrulus glandarius (gaita), Loxia curvirostra (forfecuta), Monticola saxatilis (mierla de piatra), Motacilla cinerea (codobatura de munte), Nucifraga caryocatactes (alunarul), Parus ater (pitigoiul de bradet), Parus cristatus (pitigoiul motat), Parus montanus (pitigoiul de munte), Phoenicurus ochruros (codrosul de munte), Pica pica (cotofana), Picoides tridactylus (ciocanitoarea de munte), Regulus regulus (auselul cu cap galben), Strix uralensis (huhurezul mare), Ticodroma muraria (fluturasul de stanca), Tetrao urogalus (cocosul de munte), Aquila chrysaetos (acvila de munte), Bubo Bubo (bufnita), Ciconia nigra (barza neagra)
Mamifere: Felix silvestris (pisica salbatica), Martes foina (jderul de fag), Martes martes (jderul de copac), Mustela nivalis (nevastuica), Mustela putorius (dihorul), Meles meles (viezurele), Sciurgus vulgaris (veverita), Cervus elaphus (cerbul), Capreolus capreolus (capriorul), Lepus europaeus (iepurele), Vulpes vulpes (vulpea), Sus Scrofa (porcul mistret)