marți, 6 mai 2014

Proiectul de mediu, “Omul, Prieten al naturii” se lansează la Cluj Napoca

Asociația Natura Transilvaniei - Custodele Siturilor Natura 2000, ROSCI233 Someşul Rece și ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, în parteneriat cu Asociația Ecouri Verzi, lansează proiectul “Omul, Prieten al naturii” în baza contractului de finanțare încheiat cu Fundația pentru Parteneriat și MOL România. 
Proiectul are o durată de 5 luni și este finanțat de Fundaţia pentru Parteneriat și MOL România prin programul ”Spaţii Verzi” - componenta de finanţare „Arii Naturale Protejate”, program ce urmăreşte promovarea şi popularizarea ariilor protejate din România cu scopul de a ridica nivelul de acceptare a acestora în rândul comunităţilor locale. 
Obiectivele proiectului sunt: 
• Implicarea activă a unui număr de minim 50 de copii și 30 de persoane din comunitățile locale în protejarea şi administrarea siturilor Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi Someşul Rece, prin activităţi practice în ariile protejate. 
• Promovarea capitalului natural din cadrul celor două situri Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi Someşul Rece în școlile din Cluj Napoca, împrejurimi şi în rândul vizitatorilor, într-o perioadă de 5 luni. 
• Dezvoltarea de oportunităţi pentru cunoaşterea şi aprecierea naturii de către vizitatori prin amenajarea unui traseu tematic în Situl Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea Morii şi în locuri publice din Cluj-Napoca, într-o perioadă de 2-5 luni. 

În cadrul proiectului se vor realiza: 
• poteca tematică amenajată şi semnalizată; 
• igienizarea unei suprafeţe de minim 500 ha; 
• realizarea a două pagini de internet destinate celor două situri Natura 2000 • participarea a 285 de copii şi tineri la prezentări, activităţi educative şi activităţi practice tip Junior Ranger în ariile protejate; 
• 700 de participanți la evenimentele publice cu un nivel de informare mai ridicat în ceea ce privește cele două arii protejate; 
• 200 de vizitatori mai bine informaţi cu privire la ecosistemul pădure din Făgetul Clujului - Valea Morii. 
Valoare totală a proiectului este de 31,644.00 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este 19,884.00 lei. 

Detalii suplimentare: 
Vasilica BÎNDEANU 
Manager de proiect 
Cluj Napoca 
Mobil: 0744 974 480 
Email: naturatransilvaniei@yahoo.com, www.naturatransilvaniei.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu