joi, 12 decembrie 2013

Distrugeri ireparabile pe Someşul Rece: microhidrocentrale intr-o arie protejata

In Comuna Măguri Răcătău, pe cursul superior al Somesului Rece, aval de lacul de acumulare cu acelasi nume si in plin Sit Natura 2000 (ROSCI0233) a inceput in luna septembrie constuctia unor microhidrocentrale ce vor distruge acest ultim segment al Somesului aflat in stare naturala, pe multi km, pana in zona Blajoaia. Initiativa e veche, avizul de mediu dateaza din primavera lui 2009 iar autorizatia de construire din toamana lui 2010. Proiectul initial prevedea construirea unei salbe de 5 microhidrocetrale.

Consideram acest proiect ca fiind extreme de nociv la adresa ariei natural protejate Sit Natura 2000 – Somesul Rece. Nu este respectat setul de “Masuri de conservare pentru habitatele si speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 administrate de catre ARPM Cluj-Napoca” si nici “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”.

Preluarea unei bune parti a debitului de apa va duce la scaderea nivelului apei, modificari ale parametrilor de curgere si modificarea nivelului freatic cu afectarea habitatele ripariene. Pe de alta parte, scade capacitate trofica a ecositemului si automat numarul si diversitatea de vietuitoare pe care le poate adaposti. Este afectata conectivitatea ecosistemului prin amplasarea captarilor ce constituie obstacole practic de netrecut pentru pesti si restul faunei acvatice.  Apar modificari si in modul in care sunt transportate si depuse aluviunile precum si multe altele. In concluzie vor exista efecte majore asupra ecosistemelor si un dezechilibu care va afecta puternic starea de conservare a acestei arii protejate de interes European.

Mentionam in continuare reglementări care sunt în contradicţie cu implementarea acestui proiect din perspectiva retelei ecologice europene “Natura 2000”:

Conform documentului “Masuri de conservare pentru habitatele si speciile de interes comunitar din siturile Natura 2000 administrate de catre ARPM Cluj-Napoca” la secţiunea dedicată sitului Natura 2000 ROSCI0233 se specifica:
Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
-          1122 Gobio uranoscopus
-          1146 Sabanejewia aurata
-          1163 Cottus gobio
-          9903 Eudontomyzon danfordi
Masuri de conservare:
         menținerea nivelului natural de apă prin interzicerea drenajelor și a îndiguirilor care pot duce la scăderea/creșterea nivelului apei;
         interzicerea/limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă prin construcții care pot reprezenta bariere pentru deplasarea peștilor;

Mai mult în “Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020”, avizată de Ministerul Mediului prin aviz nr. 10938 din 10.12.2012 se specifica:
Secţiunea III Masuri de prevenire/reducere si compensare a efectelor adverse asupra mediului: Măsuri generale aplicabile activităţilor energetice:
“2) Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului inconjuraţor, inclusiv prin evitarea alterării habitatelor naturale, în special a celor ce fac obiectul conservării.
3) Se va evita amplasarea noilor capacităţi energetice şi aglomerarea proiectelor … hidroenergetice pe cursuri natural de apă, îndeosebi în interiorul ariilor natural protejate;
9) In acele situri de interes comunitar (SCI-uri) care au fost propuse pentru protejarea speciilor de peşti, vidră sau rac sau pentru habitate care sunt influenţate, nu se va propune/aproba/accepta dezvoltarea/amplasarea microhidrocentralelor.”
Sectiunea III.2 Masuri pentru subsectorul producerea energiei electrice si activităţi asociate – centrale hidroelectrice specifica:
“b) evitarea implementării unor proiecte care presupun modificari ale cursului, debitului sau nivelului apei in interiorul ariilor natural protejate in care apa joaca un rol important in mentinerea habitatelor/speciilor sau pe o distanta de 20 km amonte de acestea;
c) evitarea implementarii unor proiecte care, chiar in situatia localizării în exteriorul unor arii protejate, pot ameninţa habitatele unor specii considerate periclitate;”

In total, in Situl Natura 2000 Somesul Rece sunt protejate 5 specii:
1122 Gobio uranoscopus
1146 Sabanejewia aurata
1163 Cottus gobio
9903 Eudontomyzon danfordi
1193 Bombina variegata
si 3 tipuri de habitate (toate prioritare la nivel European):
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (0,7%)
91D0 * Turbării cu vegetaţie forestieră (0.5%)
7110 *Turbării active (3%)
ce vor fi puternic si iremediabil afectate de implementarea acestui proiect.

Consideram necesara suspendarea imediata a lucrarilor si readucerea zonelor afectate la starea initiala!


  


Someşul Rece, inca in stare naturala...
  

joi, 5 decembrie 2013

Fagetul Clujului Natura 2000 - zona Valea Capriorii

Dupa ce intr-un articol anterior am vazut care e situatia in teorie a Sitului Natura 2000 Fagetul Clujului - Valea Morii, am mers in teren sa analizam si situatia reala. Pentru inceput am ales extremitatea estica, zona de obarsie a Vaii Capriorii, parte ce apartine administrativ de Comuna Feleacu. Reprezinta principala zona a sitului cu habitate de pasuni, in rest, cu foarte mici exceptii, situl adaposteste paduri de foioase. 

O privire de ansamblu asupra zonei...

Pasunile au fost de curand curatate de vegetatia forestiera...

...in general mesteacan ce tinde sa se instaleze in locul acestor pasuni.

Operatia este necesara pentru mentinerea acestui tip de habitat.
"Observatorul Astronomic" este singura constructie din aceasta portiune a sitului.

Ca fapt negativ remarcam acest depozit de sol si roci excavate din apropiere si depozitate la limita si in interiorul sitului.

Gramada are dimensiuni impresionante, se intinde pe aproximativ un ha de teren si a astupat o buna parte dintr-un valcel.


Am gasit si gunoi menajer aruncat in diverse locuri dar in cantitati mici.

Am remarcat instalarea unei noi stani cu o suprafata mare ingradita, constructiile insa par fara fundatie, demontabile.