luni, 21 martie 2016

Adunarea Generala a membrilor Asociatiei NATURA TRANSILVANIEI

C O N V O C A T O R

In baza Cap.4 din Statutul ANaT si a Hotararii Consiliului Director din 21 Martie 2016:

Se convoaca ADUNAREA GENERALA a membrilor Asociatiei NATURA TRANSILVANIEI in data de miercuri 6 Aprilie 2016 la Lotus, str. Acad. David Prodan nr. 4, Cluj-Napoca, ora 19:00, avand urmatoarea ordine de zi: 

- Prezentarea raportului de activitate pe anul 2015
- Prezentarea raportului financiar pe anul 2015
- Aprobarea bilantului contabil pe anul 2015
- Diverse.

Conform art. 32. al Statutului ANaT: “Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul necesar atunci automat AG este convocata din nou dupa 2 ore in acelasi loc si se considera valabil intrunita indiferent de numarul membrilor prezenti”.


Consiliul Director